Małe firmy to, wg różnych szacunków 70% – 85% wszystkich podmiotów działających w Polsce.

Ze względu na istotny dla gospodarki rozmiar, często przez ekspertów jest to określane mianem odrębnej gałęzi. Podobnie jak górnictwo, przemysł stoczniowy, czy motoryzacja, firmy rodzinne mają specyficzne dla siebie problemy i wspólnie są podatne na podobne zjawiska ekonomiczne i społeczne. Kilka typowych cech charakteryzujących większość firm rodzinnych:

  • forma prawna najczęściej wymaga przekształcenia, aby umożliwić dalszy rozwój
  • zarządzanie sprawowane jest bezpośrednio przez założycieli lub ich sukcesorów
  • kapitał zewnętrzny występuje w niewielkim stopniu lub wcale
  • istnieje więcej niż jedna firma, która kontrolowana jest przez rodzinę
  • rozmiar firmy oscyluje pomiędzy firmą małą i średnią
  • w firmie są zatrudnieni członkowie rodziny

W związku ze specyfiką firm rodzinnych często mamy do czynienia z typowymi zjawiskami, które są kamieniami milowymi na ścieżce rozwoju firmy lub określają typowe ryzyka i możliwości. Należą do nich wszelkie sukcesje; zarówno własności jak i zarządu. Często sukcesja połączona jest ze zmianą formy prawnej firmy.

W firmach rodzinnych również bardzo często występuje zjawisko transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi; tu znaczenie dla bezpieczeństwa mają ceny transferowe i dokumentacja dla podmiotów powiązanych. Przy niektórych formach prawnych zaciera się również granica pomiędzy organizacją, a życiem prywatnym.

Poprawna obsługa firm rodzinnych jest możliwa tylko przez specjalistów z wszechstronną znajomością zagadnienia, i przede wszystkim, z dużym doświadczeniem.

Zobacz też: Sukcesja w firmach rodzinnych

Sprawdź, co możemy zrobić dla Twojej firmy.