Stopień skomplikowania rzeczywistości gospodarczej, a także dynamika zmian prawa powodują, że bardzo często ocieramy się o ryzyka, których nawet nie zauważamy. Nowe regulacje m.in. w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych stawiają zupełnie nowe wyzwania przed wspólnikami oraz zarządami spółek.

Czy wiesz, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może odbywać się na koszt spółki np. w atrakcyjnym miejscu (nad morzem, w górach...) i trwać nawet kilka dni?

Wspieranie właścicieli i zarządu spółki przez kancelarie prawne i kancelarie podatkowe może przyczynić się do zwiększenia efektywności prowadzonej działalności, jej bezpieczeństwa oraz przynieść realne korzyści, a nawet oszczędności.


Nasza Kancelaria w ramach usługi m.in.:

  • przygotuje dokumentację wewnątrz – korporacyjną,

  • obsłuży Walne Zgromadzenie,

  • będzie asystować podczas spisywania aktów notarialnych oraz posiedzeń Zarządu,

  • będzie monitorować zgodność z prawem podejmowanych decyzji przez zarząd oraz kadrę kierowniczą,

  • pomoże zaplanować i przeprowadzić proces tworzenia nowych firm.

Kilka tematów związanych z prawem spółek opisujemy tutaj:

Diety dla członków zarządu

Czynności z członkiem zarządu