To młoda gałąź prawa, która łączy w sobie wszechstronną znajomość zagadnień fiskalnych, księgowości oraz przedsiębiorczości. Przepisy wprowadzające definicję doradztwa podatkowego oraz określające zawód doradcy podatkowego weszły w życie w 1997 roku.

Doradca podatkowy, tak jak przedstawiciel innych zawodów prawniczych, zobowiązany jest przestrzegać tajemnicy zawodowej, a ślubowanie, które składa, zobowiązuje go w codziennej pracy do kierowania się etyką i dobrem klienta.

Doradca podatkowy, podobnie jak adwokat czy radca prawny, może reprezentować swoich klientów przed sądem administracyjnym, a także w trakcie postępowań podatkowych oraz kontroli.

Istotą doradztwa podatkowego jest także zabezpieczanie interesów klientów, w tym poprzez wskazywanie ryzyk, analizy obowiązków podatkowych, sporządzanie zeznań i rozliczeń podatkowych.

Sprawdź, co możemy zrobić dla Twojej firmy.

Ustawa o doradztwie podatkowym