Bezpieczeństwo pracujących osób powinno być najwyższą troską kadry zarządzającej. Poprawne zidentyfikowanie zagrożeń na stanowisku pracy, to klucz do komfortu pracy pracowników oraz bezpieczeństwa firmy. Stałe nadzorowanie poziomu tego bezpieczeństwa oraz monitorowanie ewentualnych ryzyk lub zagrożeń jest domeną służb BHP.

W ramach świadczonych usług proponujemy Państwu opiekę przez uprawnionego specjalistę BHP, bieżące szkolenia, identyfikację zagrożeń na stanowisku pracy, sporządzanie protokołów powypadkowych.