Każda organizacja prędzej czy później spotyka się z typowymi problemami podatkowymi. Przyczyny mogą być różne, ale skutki są prawie zawsze takie same:

  • spór z organami podatkowymi
  • dodatkowe, niekalkulowane wcześniej, obciążenia fiskalne
  • spadek wiarygodności wśród partnerów biznesowych, w wyniku wielu kontroli krzyżowych, przesłuchań kontrahentów w charakterze świadków, itp.
  • negatywne skutki zaległości podatkowych, w tym windykacja oraz brak zaświadczeń o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych

Dynamicznie zmieniające się przepisy podatkowe, nawet kilkadziesiąt razy w ciągu roku, praktycznie wykluczają ich bieżącą analizę i bezbłędne wprowadzenie. Ciągła presja czasu i terminów mocno ogranicza możliwości analizy, czy bieżąca działalność firmy uwzględnia wszystkie obowiązujące przepisy.

Audyt podatkowy to świetna okazja do zwiększenia bezpieczeństwa prowadzonej działalności, a także sprawdzenia skuteczności i wiarygodności służb wewnętrznych. Podczas audytu podatkowego analizowane są zdarzenia występujące w firmie przez pryzmat powstania obowiązku podatkowego oraz jego wysokości i terminu. Weryfikacji poddawane są nie tylko operacje zewnętrzne z kontrahentami, ale także wewnątrz organizacji, a dotyczące m.in. pracowników, gospodarki majątkiem, promocji, relacji z zarządem i właścicielami.