Usługa obejmuje okresowe rozliczenie rachunków do umów zleceń oraz innych umów cywilnoprawnych (kontraktów, umów o dzieło, itp.). Podczas rozliczeń uwzględniane są obowiązujące przepisy, w tym dotyczące minimalnego wynagrodzenia, a także przepisy dotyczące kosztów uzyskania przychodów.

Naszej kancelarii można także zlecić przygotowanie umowy cywilnoprawnej dla konkretnej osoby lub sytuacji. W takich przypadkach bierzemy pod uwagę przepisy prawa pracy, prawa cywilnego, prawa autorskiego i innych. Przygotowanie umowy cywilnoprawnej jest realizowane przez zespół prawny i nie jest elementem usług outsourcingu kadr i płac.