Decyzja określająca wysokość podatku bardzo często jest następstwem błędów popełnionych na etapie obsługi kontroli lub postępowania podatkowego. Wypracowane przez pracowników skarbowych techniki „wydobywania” informacji od podatników mogą zaskoczyć niejedną osobę. Powszechnym zjawiskiem, i niestety skutecznym w małych firmach, jest zdobywanie zaufania przez kontrolerów poprzez wręcz sielankowy sposób prowadzenia kontroli. Nie schodzący uśmiech z twarzy, uprzejme prośby o drobne wyjaśnienia lub kserokopię jakiegoś dokumentu, niewinne pytania o jakieś drobiazgi i inne tego typu zachowania stanowią często olbrzymi dysonans do treści protokołu, który podatnik otrzymuje na zakończenie kontroli.

Dla osoby kontrolowanej, także dla pracowników firmy, każda kontrola to sytuacja kryzysowa i stresująca. W takich warunkach łatwo popełnić błąd lub niewłaściwie zidentyfikować intencje kontrolujących.

Właściwa obsługa kontroli, polegająca między innymi na stałym monitorowaniu czy kontrolujący nie przekraczają swoich uprawnień i zakresu kontroli, znakomicie ogranicza ewentualne negatywne skutki.

Typowym błędem popełnianym przez podatnika na etapie kontroli lub postępowania, jest bierne uczestnictwo, lub w ogóle brak uczestnictwa w czynnościach kontrolnych. Dotyczy to najczęściej przesłuchań świadków. Do skutecznej obsługi kontroli nie wystarczy posiadanie wiedzy, niezbędne jest doświadczenie. Nasi specjaliści obsługują rocznie kilkaset kontroli, prowadzonych przez różne instytucje i są do Państwa dyspozycji.