Czy nasza firma wymaga przekształcenia? Czy dorosła do tego, żeby mieć przekształcenie? Odpowiedź na to pytanie nie może być jedna, ponieważ inne przesłanki będą miały znaczenie w firmach rodzinnych, inne z kolei parametry będą miały wpływ na decyzję o przekształceniu spółek kapitałowych.

Firmy rodzinne. Bez względu na formę prowadzenia działalności, (osoba fizyczna, spółka osobowa, czy spółka kapitałowa) w firmach rodzinnych daje się zauważyć tendencję do przekazywania funkcji zarządzających osobom związanym z rodzinom bądź nawet członkom rodziny. Tu często plan przekształcenia obejmuje możliwość przejęcia kierownictwa firmą bez większych „wstrząsów” w przypadkach, gdy twórca firmy myśli o emeryturze, planuje bądź ze względu na stan zdrowia nie może kontynuować pracy. W tych przypadkach przekształcenie przede wszystkim obejmuje stworzenie procedur uproszczonego przenoszenia własności, zmiany formy prawnej oraz przygotowania planów na zdarzenia nagłe, kryzysowe (np. śmierć właściciela).

Firmy kapitałowe. W przypadku firm, w których forma prawna jest przygotowana do przenoszenia własności pomiędzy udziałowcami, a także w których ułatwiona jest zmiana/wymiana zarządu, należy zwrócić uwagę na aspekty „ergonomii procesów” oraz elastyczności, skalowalności biznesu. Przekształcenia w tej grupie firm bardzo często obejmują wyodrębnianie struktur pomocniczych w postaci odrębnych firm, zmiany formy prawnej w celu optymalizacji podatkowej, a także uelastycznienie bądź usztywnienie (w zależności od potrzeb) sposobu zarządzania firmą i odpowiedzialności zarządu.

Częścią wspólną wszystkich przekształceń jest przygotowanie planu, który uwzględnia specyfikę działalności, istniejącą formę prawną, predyspozycje właścicieli i osób zarządzających oraz oczywiście optymalizację podatkową. Proces przekształcenia jest rozciągnięty na kilka lub kilkanaście miesięcy i gwarantem jego udanego przeprowadzenia jest stałe uczestniczenie w tym procesie doradców, a także aktualizowanie i dostosowanie tego projektu do zmieniających się okoliczności. Do udanego procesu przekształcenia niezbędne są co najmniej trzy elementy:

  • wiedza doradcy,

  • doświadczenie doradcy,

  • znajomość przez doradcę branży w której działa przekształcane przedsiębiorstwo co najmniej w stopniu podstawowym.