Okres przejściowy od małej firmy do przedsiębiorstwa średnich rozmiarów jest ściśle związany ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na dokumentacje wewnętrzną. Opracowanie nowych regulaminów i zarządzeń to tylko jeden z aspektów tego zagadnienia. Odrębną kwestią jest umiejętność wykorzystywania tych regulacji do wyrównywania szans w relacjach pracodawca – pracownik, porządkowania spraw bezpieczeństwa firmy, oraz innych kwestii.

Przed rozpoczęciem współpracy konieczne są pogłębione analizy wskazujące na obszary wymagające regulacji oraz cykl szkoleń wprowadzających dla personelu klienta, który zostanie objęty tymi regulacjami.