Powszechna technika informatyczna, z której korzystają organizacje, powoduje, że w wielu przypadkach księgowość prowadzi się „niejako przy okazji”. Automatyzacja procesów pozwala na uzyskanie oszczędności czasu i zasobów. Żeby zarząd mógł w pełni korzystać z zalet swoich systemów informatycznych, musi zadbać m.in. o odpowiednią organizację księgowości.

W ramach usługi organizacji księgowości:

  • opracujemy dla Państwa zakładowy plan kont
  • zidentyfikujemy i uporządkujemy obieg dokumentów i informacji
  • we współpracy z Państwa służbami informatycznymi opracujemy sprawozdania i raporty
  • opracujemy i wprowadzimy mechanizmy kontrolne
  • wskażemy obszary podwyższonego ryzyka, przygotujemy procedury i przeszkolimy personel

Chętnie przedstawimy więcej szczegółów na spotkaniu.