Zawartość teczki osobowej, a także „zarządzanie” dokumentacją pracownika podlega bardzo ścisłym regulacjom prawnym. Zbyt obszerna dokumentacja, niewłaściwe daty, przechowywanie danych naruszające prawo, to tylko część zagrożeń jaka istnieje w tym obszarze.

W ramach usługi dbamy o kompletność akt osobowych, pilnujemy terminów, wskazujemy braki do uzupełnienia, przygotowujemy dokumenty związane z nawiązaniem lub rozwiązaniem stosunku pracy.