Z podmiotami powiązanymi mamy do czynienia na poziomie korporacji międzynarodowych, ale także w przypadku małych firm rodzinnych. Transakcje między:

  • członkami rodziny, w ramach działalności
  • osobami zarządzającymi i firmą, w której działają
  • pracownikami i ich firmą pracodawcą
  • firmami zarządzanymi lub kontrolowanymi przez tą samą osobę

To tylko niektóre przykłady występowania powiązań wymuszających stosowanie cen transferowych.

Zasady ustalania cen dla transakcji pomiędzy takimi podmiotami, mimo że wynikają z przepisów, to pozwalają jednak w dużym stopniu na ich interpretację. Daje to nie tylko możliwości podatnikom na kreowanie warunków transakcji, ale daje także fiskusowi narzędzie do kwestionowania tych warunków. Poprawne ustalanie cen transferowych, a także posiadanie aktualnej dokumentacji dla podmiotów powiązanych jest sposobem na zmniejszenie ryzyka podatkowego.

Nasi specjaliści opracują dla Państwa założenia dla ustalania poprawnych mechanizmów wyceny oraz przygotują dokumentację dla podmiotów powiązanych.