Rozliczenia czasu pracy kierowców wymagają aktualnej wiedzy, skrupulatności i systematyczności w prowadzeniu ewidencji. Aby nie narażać pracodawcy na utratę dobrej reputacji, nie wspominając o karach finansowych podczas kontroli, proponujemy swoje doświadczenie i merytoryczną wiedzę w zakresie obsługi CPK na podstawie przepisów krajowych i zagranicznych.

 

Katalog naszych usług obejmuje:

1. Analizę danych z tachografów i wykresówek / kart kierowców:

• rozliczamy czas pracy kierowców zarówno z analogowych jak i elektronicznych tarczek,przeprowadzamy analizę czasów jazdy i odpoczynków kierowców pod kątem kontroli,

• informujemy Klienta o popełnionych przez kierowcę naruszeniach lub nieścisłościach,

• kontrolujemy czas jazdy i odpoczynków, wszystkie przerwy w pracy,

• przedstawiamy ewentualne nieprawidłowości wraz z prognozowaną karą,

• generujemy ewidencję i raporty dla Klienta.

 

2. Rozliczanie czasu pracy kierowców z uwzględnieniem płac minimalnych w poszczególnych krajach UE:

• rozliczamy czas pracy kierowców zgodnie z wymaganiami Państwowej Inspekcji Pracy,

• wyliczamy nadgodziny, dodatki za pracę w porze nocnej oraz dyżurów,

• rozliczamy ryczałty,

• analizujemy naruszenia pod kątem PIP.

 


3. Rozliczanie podróży służbowych krajowych i zagranicznych:

• rozliczamy diety i ryczałty za nocleg dla kierowców wykonujących transport w kraju i zagranicą.