W naszej firmie obowiązują standardy procesu rekrutacji oraz stroju służbowego

Uwagi Ogólne

Zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych (CV + list motywacyjny) z podaniem stanowiska, o które się ubiegają. Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną, na adres e-mail: kariera@graczyk.com.pl. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Wszystkie pytania w sprawie rekrutacji prosimy kierować na adres mailowy: kariera@graczyk.com.pl.

Etap I: składanie CV

Ubiegając się o stanowisko w naszej firmie należy złożyć dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny) z podaniem stanowiska o jakie kandydat się ubiega. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej w formacie PDF na adres: kariera@graczyk.com.pl lub osobiście w Kancelarii.

Na podstawie otrzymanych CV przeprowadzamy wstępną selekcję. Polega ona na porównaniu wymagań stawianych przez naszą Kancelarię kandydatom, z informacjami zawartymi w życiorysach. Osoby, które przeszły pozytywnie wstępną selekcję zapraszamy na rozmowę rekrutacyjną.

Informacje o terminie i godzinie rozmowy rekrutacyjnej przekazujemy telefonicznie lub mailowo. Wszystkie osoby zaproszone na rozmowę możemy umówić na jedną, wspólną godzinę. W związku z powyższym może zaistnieć sytuacja gdy kandydat będzie musiał poczekać na swoją kolej.

Etap II: rozmowa rekrutacyjna

Podczas rozmowy rekrutacyjnej sprawdzamy m.in. umiejętności i wiadomości kandydata, które mogą być przydatne w późniejszej pracy w naszej Kancelarii. Mile widziane jest merytoryczne przygotowanie się do rozmowy w zakresie odpowiadającym stanowisku, o które ubiega się kandydat.

Wszystkie osoby uczestniczące w rozmowie rekrutacyjnej w terminie do 3 dni roboczych otrzymują drogą mailową lub telefoniczną informację o kontynuacji, bądź zaprzestaniu procesu rekrutacji. Z kandydatami, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu (warsztatów sprawdzających) ustalamy termin i harmonogram warsztatów. Harmonogram ustalamy w miarę możliwości czasowych naszych specjalistów i kandydata. W przypadku dużych rekrutacji (kilkudziesięciu kandydatów) termin powiadomienia może się nieznacznie wydłużyć.

Etap III: warsztaty sprawdzające

W zależności od rodzaju stanowiska osobę kieruje się do działu, gdzie zostaje przeprowadzona praktyczna weryfikacja wiedzy i umiejętności kandydata. Warsztaty trwają od 2–4 dni. O wyniku warsztatów informujemy kandydata w terminie do 5 dni roboczych. Uczestnictwo w warsztatach jest odpłatne.

Strój Służbowy

Informujemy, iż każda osoba zatrudniona na praktykę, staż, umowę zlecenie powinna być ubrana w:

  • białą koszulową bluzkę
  • czarne spodnie lub spódnicę do kolan
  • buty czarne pełne na obcasie – dla Pań
  • półbuty czarne – dla Panów