Pamiętaj! Każda kontrola musi być pod kontrolą.

Kontrola w firmie jest sytuacją kryzysową, często przysparza wiele nerwów w firmie i wprowadza dezorganizację. Tak jak każda inna sytuacja kryzysowa, wymaga szczególnych działań i podjęcia ponadstandardowych działań.

Osoby kontrolujące wypracowały sobie pewien mechanizm – bardzo złudny, polegający na tym ze są mili, uprzejmi, a tak naprawdę obserwują i skrupulatnie zbierają informacje, które później ujmują w protokole. Niestety najwięcej błędów popełnia się w początkowym etapie kontroli udostępniając zbyt dużą ilość dokumentów, informacji i nie monitorując zakresu upoważnienia kontrolujących.

Z analiz przeprowadzonych przez naszą Kancelarię wynika ze w ponad 80% kontroli urzędnicy nadużywają swoich uprawnień i przekraczają swoje kompetencje.

Nasza Kancelaria od 1990 roku zajmuje się obsługą kontroli i wspiera w tym zakresie swoich klientów. Poświeciliśmy temu w tym czasie już klika tysięcy godzin.

Jako przedsiębiorca zapewne spotkałeś się z taka sytuacją lub możesz się spotkać. W takiej sytuacji warto umówić się na spotkanie z naszą Kancelarią, który pokieruje Cię lub pomoże w przeprowadzeniu kontroli aby ograniczyć jej ewentualne negatywne skutki.

W ramach usługi m.in:

 • przed kontrolą
  • przygotujemy procedury i instrukcje,
  • przeszkolimy służby księgowe, kadrowe lub pracowników innych komórek jak mają, zachowywać się podczas kontroli,
 • w trakcie kontroli:
  • poprowadzimy kompleksową, czynną obsługę kontroli,
  • zastąpimy przedsiębiorcę w kontaktach z organami kontrolującymi,
  • będziemy dbali o bezpieczeństwo firmy i tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • sporządzimy zastrzeżenia, odwołania, skargi.

Zagadnienia związane z kontrolą podatkową omawiamy również tutaj:

Formalne rozpoczęcie kontroli

Czas trwania kontroli