Kontrola w przedsiębiorstwie to zawsze sytuacja kryzysowa, i jako taka powinna być traktowana. Nasi specjaliści obsługują rocznie kilkaset kontroli (powyżej 200). Doświadczenie zebrane od 1990 roku pozwala na profesjonalną i skuteczną obsługę każdej kontroli. Dzięki pełnomocnictwu możemy „odizolować” przedsiębiorcę od kontrolerów, a doskonała znajomość procedury mocno ogranicza działania organów kontrolnych. Celem usługi jest maksymalne zwiększenie bezpieczeństwa klienta.