Po co Twoja firma potrzebuje RODO?

Podobnie jak wiele wcześniejszych zmian, tak samo wprowadzenie rozporządzenia (RODO) odbiło się szerokim echem w środowisku przedsiębiorców. Na fali tej zmiany pojawiło się (i nadal jest dostępnych) bez liku ofert, na wprowadzanie RODO, dokumentację RODO itp. Żeby skutecznie wdrożyć politykę ochrony danych osobowych, trzeba przygotować odpowiednie procedury, przeszkolić pracowników, dostosować „kontakt ze światem” (np. strony internetowe, działanie call center), a czasami nawet zmienić funkcjonowanie niektórych obszarów w firmie. W przeciwieństwie do poprzednio obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, obecne regulacje prawne stawiają nie na formalizm, a na rzeczywistą ochronę. Stąd należy uznać za bezcelowe i mijające się z praktycznym rozwiązaniem jakiekolwiek działania, których głównym celem jest wprowadzenie procedur, a wyłącznym rezultatem przygotowanie dokumentacji. Jedynym rozwiązaniem pozwalającym na skuteczne wprowadzenie polityki ochrony danych osobowych, jest rzetelne przeprowadzenie audytu. Dopiero on odpowie nam na pytania: gdzie istnieją ryzyka, gdzie potrzeba procedur, a gdzie w końcu należy wprowadzić rzeczywiste i fizyczne zabezpieczenia.

W konsekwencji nasuwa się pytanie: czy moja firma potrzebuje RODO? Jeżeli tak, to w jakim zakresie?

Nasza kancelaria może przygotować i opracować rozwiązania dla każdej firmy w zakresie ochrony danych osobowych. Faktycznie, część z tych rozwiązań przybiera postać procedur i dokumentów, ale wszystkie działania poprzedzone są audytem. Obejmuje on zarówno stronę formalną, jak również kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo informatyczne. Ze względu na bardzo indywidualny charakter tej usługi, więcej informacji możemy udzielić podczas bezpośredniego kontaktu.