Każda zmiana w firmie to duże wyzwanie, ryzyko, a z całą pewnością także czasowa zmiana organizacji pracy. Żeby skutecznie zaplanować sukcesję, a następnie bezpiecznie przeprowadzić przez ten okres właścicieli i firmę, konieczne jest doświadczenie i wiedza. Tu nie wystarczy tylko utworzyć nową spółkę lub wybrać inny, docelowy model prawny. Nasi specjaliści już na etapie planowania identyfikują możliwości i zagrożenia, które pojawią się podczas procesu. Jesteśmy świadomi odpowiedzialności jaka na nas spoczywa. W czasie naszej współpracy z klientem, stajemy się niemal członkami tej rodziny, członkami tej organizacji… Etap planowania ma na celu przygotowanie właścicieli, zarząd i firmę do zmian, które będą się dokonywały z naszym wsparciem i pod naszą kontrolą, a które otworzą rodzinie drogę do dalszego rozwoju.