Obszerność prawa podatkowego zaskoczyła już niejedną osobę. Oprócz typowych zagadnień wynikających wprost z ustaw podatkowych, mamy całkiem sporą ilość regulacji podatkowych wynikających z innych przepisów. Dobrym przykładem, w zakresie podatku dochodowego, jest chociażby ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, w której możemy znaleźć dodatkowe zwolnienia i wyłączenia z opodatkowania.

Nierozerwalnym elementem planowania działań gospodarczych jest kalkulacja ryzyka i kosztów podatkowych. Nasi eksperci, podczas wnikliwej analizy planowanego przedsięwzięcia, zidentyfikują wszystkie obszary podatkowe także te, które wynikają z innych przepisów niż podatkowe, a także z umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Wiedza o przyszłych skutkach podatkowych dzisiejszych decyzji, pomoże osobom zarządzającym w firmie dostosować swój plan działania do obowiązków fiskalnych oraz zminimalizować ryzyko powstania niekontrolowanego obciążenia podatkowego.