W branży automotive często można spotkać model podmiotów powiązanych, w których firma wykorzystuje różnice występujące w różnych regionach na rynku pracy i zleca część zadań do innych podmiotów, które kontroluje. Innowacyjność tej branży sprzyja także lokalizacji firm w strefach ekonomicznych. Bez względu na przyczynę, transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi stwarzają nowe wyzwania, zagrożenia i obowiązki.

Nasi eksperci od wielu lat wspierają klientów, którzy w swojej działalności wykorzystują podmioty powiązane. W celu minimalizacji ryzyk, a w konsekwencji w celu zwiększenia bezpieczeństwa, opracujemy dla Państwa dokumentację dla podmiotów powiązanych, oszacujemy wartość cen transferowych, wskażemy obszary optymalizacji.