Elementem rozliczenia podatkowego jest nie tylko określenie jego wysokości. W zależności od podatku istotne jest:

  • ustalenie, czy dana czynność podlega opodatkowaniu
  • poprawne zidentyfikowanie źródeł przychodów
  • właściwe określenie podstawy opodatkowania
  • rozpoznanie przedmiotu opodatkowania
  • wiedza o ulgach, wyłączeniach i zwolnieniach

Zajmujemy się sporządzaniem zeznań i rozliczeń wszystkich podatków obowiązujących w Polsce. Nasza usługa obejmuje podatki dochodowe PIT i CIT, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek VAT oraz podatek akcyzowy, podatki obrotowe, podatki i opłaty lokalne (w tym podatek od nieruchomości).

Biegłe poruszanie się w tych zagadnieniach nie jest możliwe bez wieloletniego doświadczenia. Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji.