Opłaty za korzystanie ze środowiska są wprowadzone przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska

Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska

Są formą podatku pobieranego przez Państwo o czym świadczy choćby fakt obowiązywania zasad identycznych jak w przypadku Ordynacji podatkowej. Opłaty za korzystanie ze środowiska wynikają z przepisów określonych przez Ustawę z 27 kwietnia 2001 r. dlatego nasi specjaliści odbyli z tego tematu wiele szkoleń co pozwala nam przygotować rozliczenie tych opłat dla naszych klientów

Kogo dotyczy:

  • Każdy podmiot gospodarczy (np. opłacie podlega samochód wykorzystywany w firmie gdy koszt paliwa wliczany jest w koszty działalności gospodarczej),
  • Firmy produkcyjne (procesy malowania, klejenia, spawania, lakierowania, użycie rozpuszczalni­ków,ogrzewanie pomieszczeń),
  • Działalność usługowa i handlowa.

Zgodnie z zapisami prawnymi opłaty za korzystanie ze środowiska wnosi się za:

  • Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (środki transportu, ogrzewanie, wszelkiego rodzaju technologie powodujące emisję do powietrza jak np. spawanie, lakierowanie, klejenie itp.),
  • Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w tym za wody roztopowe i opadowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych (utwardzone place, parkingi ulice, itp.),
  • Pobór wód z ujęć własnych,
  • Magazynowanie odpadów bez wymaganych decyzji (pozwoleń).