Od 1 października 2021 obowiązuje więcej okresów rozliczeniowych, za które będzie można odliczyć VAT. W ramach tzw. SLIM VAT 2 (ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe uchwalona przez Sejm 24 czerwca 2021 r.) nastąpiło rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych.

Co się zmieniło?

Przede wszystkim nastąpiło dalsze luzowanie zasad odliczania podatku VAT.

Jak było?

Pierwsza odsłona pakietu SLIM VAT (weszła w życie na początku 2021 roku) o dodatkowy miesiąc wydłużyła okres na odliczenie VAT naliczanego „na bieżąco” dla podatników rozliczających się miesięcznie. Gdy minął okres, w którym mogliśmy odliczyć VAT, naliczony z danej faktury zakupowej „na bieżąco”, taką fakturę zakupową mogliśmy ująć w korekcie wyłącznie jednego okresu rozliczeniowego, tj. tego, w którym powstało prawo do odliczenia podatku (tj. zasadniczo okresu, w którym otrzymaliśmy fakturę lub powstał obowiązek podatkowy dla sprzedawcy).

Jak jest obecnie?

Kolejna odsłona SLIM VAT, która obowiązuje od 1 października 2021, poluzowała wcześniejsze zasady. Zgodnie ze zmianami, zaległą fakturę zakupową będzie można ująć w korekcie okresu, w którym powstało prawo do odliczenia podatku, lub jednego z kolejnych okresów, w którym pierwotnie była możliwość odliczenia podatku „na bieżąco”.

Po zmianie wprowadzonej ramach pakietu SLIM VAT 2, w przypadku przekroczenia okresu ujmowania faktury zakupowej „na bieżąco” podatnik będzie miał możliwość dokonania odliczenia VAT naliczonego w drodze korekty przeszłych rozliczeń – poprzez ujęcie wydatku do odliczenia w deklaracji podatkowej za okres:

a) w którym powstało prawo do odliczenia VAT,

b) za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych po okresie rozliczeniowym, w którym powstało to prawo (natomiast w przypadku podatnika rozliczającego się kwartalnie – za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych przypadających bezpośrednio po okresie rozliczeniowym, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego; nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało to prawo).

Zatem, wykazując podatek naliczony wstecznie, podatnicy rozliczający się miesięcznie będą mieli do wyboru korektę jednego z czterech miesięcy, a podatnicy składający deklaracje kwartalne – jednego z trzech kwartałów.

Decyzja w zakresie wyboru, w którym okresie zostanie ujęta kwota podatku naliczonego, została pozostawiona samemu podatnikowi.