Outsourcing HR pozwala na zewnętrzne administrowanie danymi kadrowymi przy zachowaniu regulacji prawa pracy oraz poufności informacji

Mianem kadr nazywamy:

 • Prowadzenie teczek osobowych pracowników,
 • Dbałość o rzetelne rozliczanie wynagrodzeń,
 • Sprawne zarządzanie dokumentacją pracowniczą.

Nasi specjaliści, swoim długoletnim doświadczeniem pomogą rozwiązać wszelkie sprawy kadrowe, gwarantując:

 • Rzetelne i terminowe rozliczenie,
 • Uszczelnienie informacji o wynagrodzeniach, aby nie były przedmiotem omawiania ich wśród innych osób.

W ramach tej usługi oferujemy:

 • Prowadzenie ewidencji kadrowej, wraz z:
  • Tworzeniem umów o pracę,
  • Standardowej dokumentacji pracowniczej od przyjęcia do pracy, jej toku oraz zakończenia.
  • Sprawozdawczości i analityki zatrudnienia dla potrzeb ZUS, US GUS i UP.
 • Obsługa bieżących spraw pracowników – obejmuje:
  • Kompletowanie niezbędnej dokumentacji,
  • Wydawaniem zaświadczeń
  • Współpracę z podmiotami wspomagającymi z zakresu BHP, medycyny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz instytucjami szkoleniowymi.
 • Bieżąca weryfikacja terminów pracowniczych dotycząca ważności badań lekarskich , szkoleń oraz uprawnień.
 • Obsługa wszelkich kontroli ZUS, PIP, US, Sanepid itp.
 • Spotkania specjalistów z zarządem lub właścicielem firmy.

Pobierz specyfikację usługi