Prowadzenie Ewidencji Czasu Pracy Kierowcy (ECPK) – to ustawowy obowiązek. Nieprzestrzeganie go to nie tylko konsekwencje finansowe, ale także ryzyko utraty licencji / koncesji przewoźnika!

Świadczona przez nas usługa składa się z następujących elementów:

  • Weryfikacja dostarczonej przez Klienta dokumentacji (wykresówki, zaświadczenia, dane cyfrowe)
  • Obróbka materiału, uzupełnienie ewentualnych braków, wyjaśnienie nieścisłości
  • Wygenerowanie i sprawdzenie raportu ewidencji oraz ewentualnych naruszeń
  • Kompletacja i wysyłka dokumentów do Klienta/działu kadr
  • Analiza czasu pracy etatowych kierowców etatowych z rozliczeniem
  • Przygotowanie pełnej dokumentacji dla ITD oraz PIP.

Gotową dokumentację przekazujemy Klientowi lub bezpośrednio do działu kadr w celu ostatecznego wyliczenia wynagrodzenia.

Instrukcja skanowania wykresówek