Doradca podatkowy jest zawodem zaufania publicznego. Informacje, które zdobywamy od klientów w codziennej pracy muszą być bezpieczne. Doradca podatkowy zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie dokumenty i informacje jakie pozyskał w związku z obsługą klienta. Dlatego żaden doradca podatkowy nie udzieli informacji komornikom, policji, urzędowi skarbowemu ani innym organom. Doradca podatkowy, a także jego pracownicy nie mogą być przesłuchiwani w charakterze świadków przez żadne instytucje.*

*) Patrz: art. 37 ustawy o Doradztwie Podatkowym oraz art. 180 KPK