Podatki majątkowe są proporcjonalne do przekazywanego majątku. Nawet darowizna mieszkania może spowodować powstanie zobowiązań podatkowych o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych.

W przypadku dokonania darowizny lub śmierci spadkodawcy, niewiele już można zrobić. Obowiązek podatkowy już powstał; należy obliczyć podatek i wpłacić do właściwego urzędu. Planowanie podatkowe w tym podatku zaczyna się przed momentem powstania obowiązku podatkowego. To właśnie na tym etapie można zaplanować optymalizację podatkową.

Rozwiązania:

  • Po zapoznaniu się z oczekiwanym (końcowym) rozkładem majątku, przygotujemy dla Państwa plan działania, który doprowadzi do założonego celu z najmniejszymi obciążeniami podatkowymi. Możemy także zrealizować ten plan wspólnie z Państwem, włącznie z przygotowaniem dokumentów dla notariusza oraz asystą przy podpisywaniu aktu notarialnego.
  • Służymy także pomocą przy wypełnianiu niezbędnych druków (np. SD-3, ZD-3).
  • Chętnie pójdziemy za Państwa do urzędu skarbowego, przejmując reprezentację w najszerszym zakresie