Wieloletnie i bardzo bogate doświadczenie to nasz atut

Podmioty powiązane – transakcje między nimi wymagają szczególnej opieki. W zakres tych czynności wchodzi także zarządzanie cenami transferowymi.

Na usługę składają się:

  • Analiza sytuacji i funkcji podmiotów,
  • Tworzenie i utrzymywanie dokumentacji dla podmiotów powiązanych,
  • Zarządzanie cenami transferowymi (kalkulacja, negocjacje z US),
  • Audyt transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Korzyści:

  • Profesjonalne przygotowanie dokumentacji,
  • Szybkie i sprawne przygotowanie dokumentacji dla podmiotów powiązanych,
  • Ograniczenie ryzyka podatkowego dla tego typu transakcji do minimum,