Jak rozwiązać problem niespodziewanego wakatu na stanowisku głównego księgowego – funkcji kluczowej z punktu widzenia bieżącej działalności firmy? W takich sytuacjach nieocenione może się okazać skorzystanie z możliwości czasowego przejęcia obowiązków nieobecnego pracownika przez Biuro Rachunkowe.

Główny księgowy jest odpowiedzialny za prowadzenie rachunkowości w całym przedsiębiorstwie. Osoba pełniąca funkcję głównego księgowego przyjmuje na siebie odpowiedzialność m.in. za: prowadzenie spraw finansowych przedsiębiorstwa, w tym ksiąg rachunkowych, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnym, nadzór nad pracą innych księgowych. Problem pojawia się, gdy główny księgowy jest nieobecny – np. przebywa na urlopie wypoczynkowym lub długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Kto wówczas powinien zatwierdzać dokumenty? Kierownik jednostki. A jeśli kierownik jednostki i jego zastępca w tym samym czasie również są nieobecni?

Rozwiązaniem problemu może być outsourcing procesów księgowych, który w ostatnich latach stał się niezwykle popularny.

Zastępstwo głównego księgowego polega m.in. na czasowym przejęciu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz innych obowiązków ewidencyjno-księgowych.

Usługa umożliwia klientom kontynuację rozpoczętych postępowań i procesów podatkowych, a także utrzymanie niezakłóconego procesu obsługi klientów we wskazanym zakresie. Jej celem jest zapewnienie ciągłości pracy działu księgowości firmy – dzięki czemu nie zostaną zagrożone obowiązki sprawozdawcze, terminy rozliczeń podatkowych, zamknięcie ksiąg itd.

Poza zastępstwem personelu księgowego przez Biuro Rachunkowe AP Graczyk, w przypadku pojawienia się różnorodnych problemów z dziedziny rachunkowości, usługa umożliwia również klientowi skorzystanie z kompetencji doświadczonych specjalistów w tym zakresie – m.in. usunięcie dostrzeżonych nieprawidłowości, a także skorzystanie z usług doradztwa podatkowego.

Doświadczenie zdobywane od 1990 roku przez Biuro Rachunkowe AP Graczyk pozwala na płynne i pełne zabezpieczenie potrzeb wynikających z nieobecności głównego księgowego.Jeżeli jesteś zainteresowany oferowaną usługą, uzyskaniem dalszych, szczegółowych informacji, skontaktuj się z AP Graczyk:

tel.: (+48) 32 459 1000

mail: admin@graczyk.com.pl