Firmy rodzinne dominują w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Sukcesja, czyli przekazanie zarządu (i własności) młodszemu pokoleniu wymaga zaplanowania, a przede wszystkim znalezienia optymalnych rozwiązań prawnych, finansowych i organizacyjnych. Kluczowe w procesie sukcesji jest przeniesienie praw i obowiązków z jednego podmiotu na drugi.

W związku z rodzinnym charakterem firmy konieczne jest zarówno zabezpieczenie majątku prywatnego przed wierzycielami firmy, jak i kwalifikacja poszczególnych składników majątku. Może się zdarzyć tak, że niektóre składniki majątkowe stanowią współwłasność w częściach ułamkowych kilku członków rodziny (np. rodzeństwa). Właściwe ustalenie składu mas majątkowych w procesie sukcesji jest niezwykle istotne i ściśle związane z możliwością dysponowania składnikami majątkowymi wchodzącymi w skład różnych mas majątkowych.

Forma prawna prowadzenia działalności firmy powinna być zawsze dostosowana do prowadzonego biznesu – jego rodzaju, wielkości, potrzeb w zakresie finansowania zewnętrznego, planowanego pozyskania inwestora itd. Przykładowo, jeżeli biznes jest niewielki, lepiej prowadzić go w formie działalności osoby fizycznej lub spółki cywilnej albo jawnej (w tych formach prawnych mniejsze kwoty wydamy na obsługę księgowo-podatkową).

Lęk przed dezorganizacją firmy w okresie przekształceń formy prawnej często prowadzi do odraczania decyzji o podjęciu działań w tym zakresie, trwania w rozwiązaniach niedostosowanych do bieżących potrzeb i ryzyk związanych z biznesem. Niestety często okazuje się, że za późno już na zmianę formy prawnej firmy i jej uratowanie. Uporządkowanie kwestii struktury prawnej biznesu jest zatem ogromnie ważną inwestycją, która może na lata zapewnić sukces firmy rodzinnej. Niewłaściwa forma prawna może również utrudnić proces sukcesji.

Jeżeli główny ciężar prac bierze na siebie profesjonalny doradca, przekształcenie może odbyć się w sposób nie mający znaczącego wpływu na bieżące funkcjonowanie firmy.