Rządowy projekt ustawy z dnia 26 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach zakłada wprowadzenie obowiązku stosowania przez podatników kas online. Oprócz zapisu w pamięci kasy, Umożliwiają one przekazywanie w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni informacji z kas rejestrujących do Centralnego Repozytorium Kas za pośrednictwem sieci teleinformatycznej. Zaproponowane przepisy dopuszczają, co do zasady, używanie dotychczasowych kas przez podatników, z zastrzeżeniem wprowadzenia dla wybranych branż obowiązku stosowania tylko nowego rodzaju kas, już od 1 stycznia 2019 r. W praktyce oznacza to, iż niektórzy podatnicy będą musieli jeszcze w 2018 r., zakupić te kasy, zgłosić w urzędzie skarbowym i zafiskalizować – tak by od nowego roku już ewidencjonować sprzedaż zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kasa fiskalna online u mechanika, wulkanizatora i na stacji paliw – od 1 stycznia 2019 r.

Wymiana kas fiskalnych na urządzenia online będzie znacznie rozłożona w czasie. Według projektu, w pierwszej kolejności, bo już od 1 stycznia 2019 r., kasy fiskalne online będą musieli wprowadzić w swoich działalnościach podatnicy wykonujący następujące czynności:

  • usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania)

  • usługi w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

  • dostawa benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Kasa fiskalna online w gastronomii i hotelu – od 1 lipca 2019 r.

Nieco więcej czasu na wprowadzenie kas online przewidziano dla podatników wykonujących następujące czynności:

  • usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo,

  • usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania.

Kasa fiskalna online u fryzjera, lekarza, prawnika – od 1 stycznia 2020 r.

Najdłuższy termin na wprowadzenie kas fiskalnych online w działalności dano podatnikom świadczącym następujące usługi:

  • usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,

  • usługi budowlane,

  • usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

  • usługi prawnicze,

  • usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

Ulga z tytułu zakupu kasy fiskalnej online

Podatnicy, u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online będą mogli odliczyć od podatku należnego kwotę wydaną na zakup każdej z tych kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, pod warunkiem że zakup tych kas nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Stan prawny na 21.11.2018r.