Wielu małych przedsiębiorców preferuje rozliczanie transakcji gotówkowo, gdyż jest to dla nich po prostu wygodne. Jednak dokonując transakcji gotówkowych, przedsiębiorcy muszą uważać na limit tego typu transakcji. W ramach Polskiego Ładu wprowadza się wiele zmian. Jedną z nich ma być nowy limit płatności gotówkowych – czyli transakcji, które nie nastąpiły za pośrednictwem rachunku bankowego.

Jaki jest cel nowej regulacji?

Upowszechnienie obrotu bezgotówkowego – według ustawodawców – ma uszczelnić system podatków i ograniczyć szarą strefę (korzystającą zazwyczaj z obrotu gotówkowego). Ma to zapewnić większą transparentność działań przedsiębiorców i ułatwić ich kontrolę.

Nowy limit dla przedsiębiorców

Istniejący od kilku lat limit 15 000 zł dotyczący transakcji między firmami (B2B) od stycznia 2022 zostaje obniżony niemal dwukrotnie – do 8 000 zł. A zatem transakcja powyżej tej kwoty nie powinna być regulowana za pomocą gotówki, jeśli podatnik nie chce się narażać na negatywne konsekwencje z tego tytułu.

Jakie konsekwencje za przekroczenie limitu?
Przedsiębiorca, który pomimo wprowadzonych ograniczeń, przekaże kontrahentowi płatność w gotówce dla transakcji opiewającej na kwotę powyżej 8 tys. zł, zgodnie z przepisami nie będzie mógł zaliczyć kwoty takiej transakcji do kosztów uzyskania przychodu.

Nowe limity dla płatności konsumenckich
Oprócz obniżenia obowiązujących dotychczas limitów, nowe przepisy wprowadzają również zupełnie nowe limity dla obrotu gotówkowego. Do tej pory, limity dla transakcji gotówkowych obowiązywały bowiem jedynie w transakcjach zawieranych pomiędzy przedsiębiorca
mi (transakcje B2B). Uchwalone właśnie przepisy zakładają jednak wprowadzenie podobnych limitów również dla płatności dokonywanych na rzecz firmy przez konsumenta. Limit dla takich płatności konsumenckich (transakcje C2B) wyniesie 20 000 zł. Od stycznia 2022 przedsiębiorcy będą musieli zapewnić swoim klientom możliwość płacenia drogą elektroniczną, czyli za pośrednictwem terminala, telefonu lub przelewu.

Kto poniesie sankcje?

Za przychody z działalności gospodarczej uważa się również kwotę płatności dotyczącej transakcji, o której mowa w art 7b ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta otrzymanej bez pośrednictwa rachunku płatniczego (projektowany art 14 ust 2 pkt 22 ustawy o PIT oraz art 12 ust 1 pkt 16 ustawy o CIT).

Skutek? Podwójny podatek dla przedsiębiorcy od przychodu ze sprzedaży oraz dodatkowo z tytułu sankcji za przyjęcie gotówki.

Czy limit dotyczy przedsiębiorców zagranicznych?

Limit dotyczy również transakcji między przedsiębiorcą krajowym i zagranicznym. Jeśli więc kwota na fakturze wykazana została w walucie obcej, należy przeliczyć ją zgodnie ze średnim kursem walut obcych ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.