Polski Ład do poprawki

Polski Ład jeszcze na dobre nie „zadomowił się” w naszym systemie podatkowym, a już doczekał się istotnych poprawek. Sejm zdecydował, że obniżka limitu na płatności gotówkowe firm jednak nie nastąpi – jak pierwotnie planowano – w 2022 roku. Również odroczone zostało o rok wprowadzenie limitu na transakcje gotówkowe między firmami i klientami indywidualnymi.

Obniżenie limitów dopiero od 2023 roku

Wśród przepisów, których wejście w życie przesunięto na 2023 rok znalazł się m.in. ten obniżający z 15 na 8 tys. zł limit płatności gotówkowych pomiędzy firmami.

Ograniczenie płatności gotówkowych – w zamyśle rządzących – ma być elementem walki z szarą strefą. Cel szczytny, z drugiej jednak strony dla przedsiębiorców wejście w życie nowych przepisów (obecnie odroczonych) będzie wiązało się z szeregiem dodatkowych obowiązków oraz kolejnymi ograniczeniami. Na przykład płatność gotówką w kwocie 8000 +1 zł nie byłaby kosztem uzyskania przychodu. Dodatkowo przedsiębiorcy musieliby weryfikować znacznie więcej niż obecnie transakcji pod kątem tego, czy rachunek kontrahenta znajduje się na tzw. białej liście.

Płatności w relacji przedsiębiorca-konsument

Dopiero w 2023 roku ma także wejść w życie limit 20 tys. zł płatności gotówkowych realizowanych między firmami i klientami indywidualnymi. Zgodnie z decyzją rządzących, od 2023 roku np. sprzedawca, który przyjmie 21 tys. zł w gotówce, zapłaci fiskusowi podwójnie – od przychodu ze sprzedaży oraz z tytułu sankcji za przyjęcie gotówki.

Praktyka pokaże, czy tak będzie w każdym przypadku. Nie trzeba bowiem wielkiej wyobraźni, by przewidzieć, że w przypadku płatności gotówkowych niektórzy sprzedawcy na życzenie klienta mogą próbować znaleźć jakąś furtkę, np. dzielić całą transakcję na mniejsze części.

Płatności instrumentami płatniczymi

Najnowsza nowelizacja nie odroczyła jednak wejścia w życie innych regulacji fiskalnych wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu – również w zamierzeniu ograniczających szarą strefę, lecz kłopotliwych dla przedsiębiorców. Między innymi już od bieżącego (2022) roku przedsiębiorcy będą musieli zapewnić klientom możliwość dokonywania płatności drogą elektroniczną – tj. za pośrednictwem instrumentów płatniczych: terminalu, telefonu lub przelewu. Brak zastosowania się do tego obowiązku jest zagrożony karą 5 tysięcy zł. Kolejną ważną zmianą jest obowiązek połączenia kasy z terminalem płatniczym i umożliwienie rejestracji wszystkich transakcji w Centralnym Repozytorium Kas – dotyczy firm, które prowadzą ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Więcej na ten temat: Wymiana terminali płatniczych