Od stycznia 2022 zmienią się przepisy dotyczące wykupu samochodów po leasingu.

Jak jest obecnie?

Jeżeli po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego podatnik wykupi samochód od leasingodawcy z przeznaczeniem na cele prywatne, to w obecnym stanie prawnym (po okresie co najmniej sześciu miesięcy od dnia wykupu) sprzedaż nie jest obciążona podatkiem dochodowym.

Co się zmieni?

Wkrótce nowe przepisy pozbawią przedsiębiorców tej możliwości. Zakładają one bowiem, że od 2022 roku przedsiębiorca, decydując się na wykupienie auta i przeniesienie go do majątku prywatnego, zobowiązany będzie do zapłaty podatku dochodowego oraz podatku VAT.

Podkreślić należy, że zmiany podatkowe zapowiedziane w ramach „Polskiego Ładu” dotyczą nie tylko samochodów wziętych w leasing, ale wszystkich przedmiotów finansowanych w ten sposób przez przedsiębiorców.

Nowe przepisy zakładają, że jeśli przedsiębiorca będzie chciał wykupić pojazd na cele prywatne, a następnie go sprzedać, będzie mógł to uczynić bez podatku dopiero po upływie 5 lat (licząc od końca roku podatkowego, w którym została zapłacona ostatnia rata). Przytoczona zmiana spowoduje, że aby nie płacić podatku od sprzedaży takiego składnika majątku, przedsiębiorca będzie musiał odczekać okres nawet do 6 lat od dnia wycofania go z działalności.

Zmiany będą dotyczyły także podatku VAT. Obecnie VAT płacony jest od kwoty ostatniej raty, czyli w praktyce 1% wartości samochodu. Nowe przepisy mają to zmienić i podatek VAT w przypadku zakupu pojazdu do majątku prywatnego będzie płacony od realnej wartości rynkowej pojazdu, a nie od wartości wykupu. Oznacza to znaczący wzrost kwoty podatku VAT, obowiązkowej przy dokonaniu wykupu pojazdu poleasingowego.

Jakie jest uzasadnienie do zmian?

Projektodawcy zmian wskazują, że obecne przepisy ewenementem w Unii Europejskiej i umożliwiały właścicielom firm zakup pojazdu do majątku prywatnego za symboliczną złotówkę. Przyjmują również, że skoro w trakcie trwania umowy leasingu przedmiot leasingu generował koszty dla firmy, to jego późniejsza sprzedaż powinna także generować przychody z tego właśnie źródła.

Kiedy nowe zasady wchodzą w życie?

Nowe przepisy zaczną obowiązywać dla wszystkich wykupów dokonanych począwszy od 1 stycznia 2022.

Pierwotnie ustawodawca nie przewidywał żadnych okresów przejściowych. Ostatecznie jednak zdecydowano się taki okres przejściowy dodać – przedsiębiorcy, którzy wykupią prywatnie sprzęt lub auto z leasingu jeszcze w 2021 roku, nie będą musieli wykazywać przychodu z jego ewentualnej odsprzedaży.