Naprawa samochodu osobowego po tym jak uczestniczył on w wypadku wiąże się z otrzymaniem faktury od warsztatu, a co za tym idzie należy ją odpowiednio zaksięgować. Należy zwrócić szczególną uwagę, czy samochód miał ubezpieczenie AC i w jakim zakresie był użytkowany.

Status podatnika Vat

Wysokość odszkodowania, jakie przedsiębiorca otrzyma w związku z naprawą powypadkową firmowego samochodu jest uzależniona od tego, jaki status posiada. Czy jest czynnym podatnikiem podatku Vat, czy korzysta ze zwolnienia z tego podatku. Jeśli przedsiębiorca jest z Vatu zwolniony, otrzyma odszkodowanie w kwocie brutto, widniejącej na fakturze. Ma to swoje konsekwencje w tym, że żadnego podatku nie będzie odliczał.

Zakres wykorzystania pojazdu

Jeśli przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem Vat, to w pierwszej kolejności należy ustalić, czy samochód służy czynnościom opodatkowanym. Jest to podstawowy warunek do tego, aby mieć możliwość odliczenia podatku Vat. Następnie konieczne jest ustalenie w jakim zakresie samochód jest użytkowany w ramach prowadzonej działalności. Jeśli samochód jest wykorzystywany tylko i wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, uzyskane odszkodowanie będzie wypłacone w kwocie netto, natomiast cały podatek Vat będzie podlegał odliczeniu. W pozostałych przypadkach, gdy przedsiębiorca oświadczy, że wykorzystuje samochód do działalności mieszanej, odszkodowanie będzie wypłacone w wysokości netto powiększonej o połowę kwoty podatku Vat. Pozostała kwota Vatu będzie podlegała odliczeniu, tak aby przedsiębiorca w tym zakresie nie był stratny.

Podatek dochodowy

Punktem wyjścia w tym zakresie będzie ustalenie czy samochód, który uległ wypadkowi, jest objęty dodatkowym ubezpieczeniem dobrowolnym AC. Brak tego ubezpieczenia powoduje, że wydatki poniesione na naprawę nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów. W takich przypadkach otrzymane odszkodowanie nie będzie stanowiło przychodu, gdyż zgodnie z ustawami podatkowymi o PIT i CIT do przychodów nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodu. Wyjątkiem będzie ta część odszkodowania, która przewyższa koszty naprawy – w tym zakresie będzie to przychód przedsiębiorcy.

Gdy podatnik swój samochód obejmie dodatkowym ubezpieczeniem AC, będzie mógł wydatki na naprawy zaliczyć do kosztów podatkowych. Z kolei w takich przypadkach otrzymane odszkodowanie będzie dla niego stanowiło przychód.

Stan prawny: 2018.10.30