Jeśli nie dojdzie do porozumienia między Londynem a Brukselą w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, a najprawdopodobniej tak będzie, nastąpi spore zamieszanie jeśli chodzi o relacje gospodarcze z brytyjskimi firmami. Zwłaszcza tzw. twardy brexit to spore utrudnienia, jakie napotkają przedsiębiorcy, którzy mają swoich kontrahentów na wyspach.

Poniżej zamieszczone zostały przykładowe zagadnienia, jakie należy wziąć pod uwagę, aby przedsięwziąć odpowiednie przygotowania do tzw. twardego brexitu. Warto przeprowadzić tę analizę, aby ocenić, jakie ryzyka związane są z prawdopodobnym twardym brexitem i jakie mogą się zrodzić negatywne konsekwencje dla prowadzonej działalności. Odpowiedzi na zadane pytania pomogą zrozumieć, jaką tematyką objąć szkolenia dla pracowników oraz jakie procedury należy przygotować, aby firma mogła bez problemów funkcjonować, gdy Wielka Brytania nie będzie już członkiem UE.

Import, eksport – zastanów się, czy:

 • znacz formalności celne w UE – WNT i WDT przekształcą się w import
  i eksport ?

 • twoje transakcje będą objęte cłem, jaka stawka będzie miała zastosowanie ?

 • przy eksporcie będzie utrzymana preferencyjna taryfa, jeśli produkt nie będzie eksportowany z UE tyko ze Zjednoczonego Królestwa ?

 • przeanalizowałeś swoje łańcuchy dostaw, transakcje trójstronne (czy na którymś etapie występuje firma brytyjska) ?

 • korzystasz z certyfikatów wymaganych w UE, a wydanych w Zjednoczonym Królestwie ?

 • spełniasz wymogi UE w zakresie lokalizacji po brexicie (np. zgodnie
  z przepisami UE, niektóre osoby muszą mieć siedzibę w UE) ?

 • wprowadzane na rynek UE produkty będą nadal prawidłowo etykietowane ?

 • sprawdziłeś jakie obowiązują zakazy i ograniczenia w imporcie, które nie miały zastosowania przy WNT ?

Świadczenie usług w UE – zastanów się, czy:

 • masz licencje i zezwolenia wydane w Zjednoczonym Królestwie ?

 • korzystasz z usług świadczonych przez podmioty ze Zjednoczonego Królestwa – czy pojawią się ograniczenia po brexicie ?

 • korzystasz z kwalifikacji zawodowych uzyskanych w Zjednoczonym Królestwie ?

Pozostałe aspekty – zastanów się, czy:

 • zapewniona została ochrona praw własności intelektualnej, posiadanych
  w Zjednoczonym Królestwie ?

 • w umowach handlowych zawarto odpowiednie klauzule dotyczące jurysdykcji ?

 • przekazujesz dane osobowe podmiotom ze Zjednoczonego Królestwa – czy znasz przepisy dotyczące przekazywania danych osobowych do państw trzecich ?

 • sprawdzono, jaki status będą miały spółki zarejestrowane w Zjednoczonym Królestwie, a zarządzane z terenu UE ?

Warto na bieżąco śledzić rządowe strony internetowe poświęcone brexitowi, gdzie również zamieszczone zostały poradniki, odnoszące się do sytuacji polskich przedsiębiorców po brexicie.

Michał Jucha

prawnik w Doradztwie Podatkowym Graczyk