Doradztwo Podatkowe Graczyk i Zespół Szkół Ekonomicznych w imię wspólnej edukacji. 

Nasza firma objęła patronatem 31 uczniów klasy pierwszej, kształcących się w kierunku technik ekonomista. W ramach czteroletniej współpracy przedstawiciele kancelarii będą prowadzili zajęcia z młodzieżą, zostaną też zorganizowane praktyki oraz spotkania w siedzibie firmy. W ramach tej współpracy uczniowie, pod okiem naszych specjalistów, poznają arkana zawodu, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej.

Dualizm kształcenia, będący urzeczywistnieniem idei współpracy szkół z lokalnymi pracodawcami, jest wyzwaniem i szansą edukacji zawodowej. Jest też odpowiedzią na potrzeby współczesnego rynku pracy, społecznych oczekiwań i założeń wynikających z potencjału szkolnego – mówi dyrektor ZSE Pani Maria Lach Pytana o korzyści takiej inicjatywy Pani dyrektor podkreśliła przede wszystkim bezcenny dostęp do wiedzy i umiejętności praktyków, ludzi, którzy niejednokrotnie budowali swoje firmy krok po kroku, ludzi, którzy wypracowali markę i standard pracy ceniony lokalnie i regionalnie, ale również w perspektywie międzynarodowej.

Cieszymy się bardzo na tą współpracę i żywimy nadzieję na bogate owoce partnerstwa – podkreśla Ewa Graczyk, współwłaściciel firmy.