Szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie nowej wiedzy, aktualizacja już posiadanej, a przede wszystkim pokazanie uczestnikom jak wykorzystać te informacje z pożytkiem dla siebie i firmy

Prowadzimy szkolenia dla:

  • kierowców
  • spedytorów
  • przedsiębiorców

Tematyka szkoleń związana jest z:

  • obowiązkami prawnymi ciążącymi na kierowcach i przewoźnikach
  • zmianami prawa, zarówno obowiązującymi, jak i nadchodzącymi
  • optymalizacją kosztów (w tym kar i opłat)
  • praktycznymi rozwiązaniami branżowymi (np. mocowanie ładunków)
  • wskazywanie kierowcom możliwości i zagrożeń związanych z ich obowiązkami

Szkolenia są realizowane w formie stacjonarnej otwartej, oraz zamkniętej – dobrane specjalnie dla Państwa firmy. Naszym atutem jest wiedza i doświadczenie specjalistów oraz elastyczność w doborze tematyki.

Osoba odpowiedzialna

Joanna Makowska,
tel. 32 459 1045
joanna.makowska@graczyk.com.pl

Zasięg usługi