Usługi BHP

Zabezpieczenie życia i zdrowia na stanowisku pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy

Oferujemy Państwu:

 • Szkolenia dla pracodawców,
 • Szkolenia wstępne BHP pracowników,
 • Szkolenia okresowe BHP pracowników,
 • Ocena i analiza ryzyka zawodowego,
 • Przygotowanie dokumentacji powypadkowej,
 • Pomiary instalacji elektrycznej,
 • Pomiary oświetlenia,
 • Przeglądy stanowisk pracy,
 • Sporządzanie instrukcji stanowiskowych,
 • Obsługa kontroli PIP,
 • Comiesięczny audyt placówki.

Osoby odpowiedzialne

Mirosława Skatuła,
specjalista ds. kadr i płac
tel. 32 459 1041
kom.: 607 35 55 59
miroslawa.skatula@graczyk.com.pl

Barbara Świerzy,
młodszy specjalista ds. kadr, płac i ubezpieczeń społecznych
tel. 32 459 1042
barbara.swierzy@graczyk.com.pl

Zasięg usługi