Spory przed sądami

Spory przed sądami

Ponad 30% skarg do sądów administracyjnych jest zasadna.
Prawdopodobnie drugie tyle decyzji zostałoby uchylone, gdyby podatnicy w ogóle zdecydowali się na skargę do sądu.
Nasza kancelaria może złożyć skargę w Państwa imieniu od każdej decyzji, której rozstrzygnięcie państwa nie zadowala.
W celu ustalenia szczegółów proszę skontaktować się z naszym działem prawnym.


Osoba odpowiedzialna

Dariusz Graczyk,
doradca podatkowy
tel. 32 459 1000 wew. 111
doradztwo@graczyk.com.pl

Zasięg usługi