Przekształcenia.

„Nic nie jest wieczne“.
Praktycznie każda firma wymaga, na którymś etapie, podjęcia działań typu: połączenie, zmiana osobowości prawnej, zmiana wspólników.

Przekształcenie firmy ma wiele konsekwencji natury prawnej i podatkowej. Profesjonalne wsparcie tego procesu gwarantuje, że nie odbije się to negatywnie na zdolności operacyjnej firmy, a samo przekształcenie będzie zoptymalizowane podatkowo.

W skład usługi wchodzi:

  • Analiza finansowa firmy,
  • Przygotowanie najlepszego modelu przekształcenia (zgodnego z celem Klienta),
  • Sporządzenie planu przekształcenia i listy koniecznych działań
  • Skalkulowanie podatków i innych kosztów z jakimi wiąże się przekształcenie,
  • Przygotowanie dokumentów (umowy, aneksy),
  • Obsługa całej transakcji przez naszych specjalistów.

Korzyści dla Klienta:

  • Bezproblemowe osiągnięcie celu Klienta
  • Minimalizacja wszelkich „zawirowań“ poprzez działania wyprzedzające
  • Optymalizacja podatkowa,
  • Stała aktualizacja planu działania w związku ze zmianami sytuacji.

Osoba odpowiedzialna

Dariusz Graczyk,
doradca podatkowy
tel. 32 459 1000 wew. 111
doradztwo@graczyk.com.pl

Zasięg usługi