Audyt podatkowy

To czynności kontrolne wykonywane w firmie Klienta

Celem audytu podatkowego jest identyfikacja nieprawidłowości, zabezpieczenie dokumentacyjne transakcji oraz inne czynności zwiększające bezpieczeństwo Klienta, takie jak:

  • Weryfikacja dokumentacji księgowej
  • Weryfikacja umów i kontraktów
  • Identyfikacja , analizy i raportowanie nieprawidłowości

Korzyści dla Klienta:

  • Optymalizacja zobowiązań podatkowych
  • Rzetelna informacja,
  • Minimalizacja ryzyka podatkowego,
  • Ochrona interesów Klienta podczas kontroli.

Osoba odpowiedzialna

Dariusz Graczyk,
doradca podatkowy
tel. 32 459 1000 wew. 111
doradztwo@graczyk.com.pl

Zasięg usługi