Doradztwo Podatkowe

Od 1996 roku polski system prawny jasno precyzuje co może być określane mianem doradztwa podatkowego.

Ustawodawca dołożył wiele starań, aby doradztwo w tak ważnej dziedzinie (zarówno dla Państwa jak i dla podatników) było świadczone na możliwie najwyższym poziomie.

Doradcą podatkowym może zostać osoba spełniająca odpowiednie kryteria merytoryczne i etyczne. Doradcy obowiązkowo zrzeszają się w samorządzie zawodowym: Krajowej Izbie Doradców Podatkowych.

Jednym z istotniejszych atutów zawodu doradcy podatkowego, oprócz wymaganych wysokich kwalifikacji, jest ustawowy obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Ani doradca podatkowy, ani jego pracownicy nie może być przesłuchiwany w zakresie informacji, które pozyskał w związku z obsługą Klienta. Podobnie jak np. adwokata, z obowiązku zachowania tajemnicy, doradcę podatkowego może zwolnić tylko sąd.

Doradcy podatkowi są obowiązkowo ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.

www.krdp.pl

Ustawa o doradztwie podatkowym

Osoba odpowiedzialna

Dariusz Graczyk,
doradca podatkowy
tel. 32 459 1000 wew. 111
doradztwo@graczyk.com.pl

Zasięg usługi